fbpx

 1. Udeľujete týmto súhlas prevádzkovateľovi tohto webu: Bc. Ondrej Rakyta – Consulting, IČO: 51077833, so sídlom Borová 3179/21, Žilina. (ďalej len „Správca„), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len GDPR) spracovala tieto osobné údaje:
  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • e-mail
  • telefónne číslo
 2. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení. Tieto údaje budú Správcom zapracované po dobu trvania súhlasu.
 3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek vziať späť, a to kliknutím na odhlasovací odkaz, ktorý je súčasťou každej elektronickej korešpondencie alebo zaslaním emailu na adresu ondrej.rakyta@gmail.com alebo písomne na adresu Správcu.
 4. Zoberte prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť
  • požadovať po nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať po nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje si nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať po nás výmaz týchto osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov, obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.